Phiên bản YouTube Studio mới và hoàn thiện hơn đã ra mắt! Bạn có thể tìm thấy những thông tin cần thiết về YouTube tại nơi này. YouTube Studio mang đến cho người sáng tạo một Trang tổng quan mới với những tin tức quan trọng, số liệu phân tích quan trọng và chi tiết hơn với các chỉ số theo thời gian thực, các bộ lọc bình luận và một quy trình tải lên có hướng dẫn – tất cả tại một nơi duy nhất! Hãy truy cập vào https:/studio.youtube.com để khám phá ngay.