+84912854850 +84888023666

vietnameuropa.cz@gmail.com

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 13:34:43
Bộ Ngoại giao thông tin tàu Hải Dương 9 của Trung Quốc vào EEZ của Việt Nam

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định các hoạt động trên biển cần tuân thủ quy định của UNCLOS 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển.