Khai mạc Kỳ họp thứ 14, sẽ bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Khai mạc Kỳ họp thứ 14, sẽ bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Chủ tịch HĐND TP.HCM – Nguyễn Thị Lệ
Chủ tịch HĐND TP.HCM – Nguyễn Thị Lệ

Sáng 14-3, HĐND TP.HCM khóa X tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề).  HĐND thành phố sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua 17 nghị quyết theo 2 nhóm  nội dung và công tác nhân sự. Chủ tọa kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch  HĐND TP.HCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư  Thành ủy TP.HCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư  Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM; Nguyễn  Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM – Nguyễn Thị Lệ cho biết  kỳ họp 14 là kỳ họp chuyên đề đầu tiên của năm 2024, để thảo luận, kịp thời  quyết định một số nội dung quan trọng, cấp thiết thuộc thẩm quyền của HĐND  thành phố nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ thảo luận, quyết nghị thông qua 17 nghị quyết theo 2 nhóm nội dung.

Một là các nghị quyết cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023  của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Hai là, các nghị quyết đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội  – quốc phòng an ninh của thành phố.

Cụ thể, HĐND TP.HCM sẽ xem xét các dự thảo nghị quyết cụ thể hóa việc triển  khai thực hiện Nghị quyết 98. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định về tiêu  chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động  không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM.

Cùng với đó là quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối  với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực  tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên  địa bàn thành phố. Quy định về giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt  động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TP.HCM năm 2024 theo  quy mô dân số, hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 14
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 14

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh, “Việc thông qua các nghị quyết nhằm  vừa theo đúng quy định; cũng như tạo khung pháp lý làm cơ sở để cấp xã, khu  phố, ấp làm căn cứ thực hiện; các đoàn thể – xã hội tại khu phố, ấp duy trì các  hoạt động; và xây dựng lực lượng nòng cốt của hệ thống chính trị cơ sở phù hợp  với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của TP.HCM”.

Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM xem xét các nghị quyết đóng vai trò quan trọng  cho sự phát triển kinh tế – xã hội – quốc phòng an ninh của TP.HCM. Đó là các  nghị quyết liên quan lĩnh vực đô thị như: Danh mục chuyển mục đích sử dụng  đất trồng lúa để thực hiện dự án; Danh mục dự án thu hồi đất để phát triển kinh  tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Việc thông qua danh mục nhằm đảm bảo quy định của Luật Đất đai và là cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo trong công tác quản lý đất đai, nhằm  khai thác tối đa giá trị kinh tế của đất đai, bảo đảm tiến độ đầu tư triển khai thực  hiện các dự án, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Ngoài ra, HĐND TP.HCM cũng xem xét các nghị quyết về kinh tế – ngân sách,  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn  vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024  nguồn vốn ngân sách địa phương cũng như quyết định điều chỉnh chủ trương

đầu tư một số dự án.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cũng cho biết tại kỳ họp này HĐND TP sẽ thực hiện  việc miễn nhiệm đại biểu HĐND TP.HCM, ủy viên UBND TP.HCM, bầu Phó  Chủ tịch HĐND TP, uỷ viên UBND TP theo thẩm quyền.

PV: Thanh Phong 

Trả lời