Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: Sắp có trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, dự kiến trong tháng 6, đầu tháng 7, Bộ sẽ ban hành quy định thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

 Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn.
 Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn.

Đại biểu Trần Chí Cường, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nêu câu hỏi chất vấn Bộ trưởng  về trách nhiệm của Bộ trưởng trong việc thành lập các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở Đà Nẵng.

Đại biểu Trần Chí Cường cho biết đây là mong mỏi lớn của cử tri Đà Nẵng, tuy nhiên Bộ trưởng chưa trả lời nguyên nhân và trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, của Bộ trưởng trong việc thực hiện chủ trương này, bởi sau khi có Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã sớm có Nghị quyết 50, Quyết định 188 để điều chỉnh vấn đề này, tuy TP Đà Nẵng đã có nhiều nỗ lực cố gắng làm việc với Bộ, nhưng đến nay vẫn chưa thành lập được trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhận trách nhiệm về sự chậm trễ trong thành lập trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và mong các đại biểu Quốc hội chia sẻ vì đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, phải có thời gian nghiên cứu cẩn trọng, cần cân nhắc, đảm bảo đúng quy định và hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho biết cơ quan chức năng đã xây dựng, hoàn thiện đề án xây dựng trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Theo dự kiến, cuối tháng 6/2023 Bộ sẽ làm việc với TP Đà Nẵng, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hình thành các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn.

Dự kiến trong tháng 6, đầu tháng 7, Bộ sẽ ban hành quy định thành lập các trung tâm này nhằm khai thác nguồn lực ở địa phương dành cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hướng tới các mô hình thử nghiệm chính sách; chọn lựa, khai thác đội ngũ chuyên gia quốc gia, quốc tế để tư vấn cho địa phương định vị và thiết kế mô hình cụ thể.

Bộ sẽ có quyết định thành lập các trung tâm này, trước mắt thuộc một Cục của Bộ Khoa học và Công nghệ. “Chúng tôi sẽ đưa các trung tâm vào hoạt động theo quyết định của Thủ tướng”, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nói.

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) chất vấn, Việt Nam đã có mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo. Ông đề nghị Bộ trưởng chia sẻ về việc quản lý mô hình này 4 năm qua (từ 2019) rút ra kinh nghiệm gì, ứng dụng trong ba trung tâm mới ra sao?

Trao đổi với ý kiến của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, Trung tâm đổi mới sáng tạo đã được thành lập tại Hòa Lạc, Hà Nội, qua khảo sát thực tế, Trung tâm có nhiều mô hình, cách làm đáng học tập để triển khai lan tỏa ra các trung tâm ở các địa phương khác. Mỗi địa phương có những đặc thù riêng, cần có sự điều chỉnh đề phù hợp nhất với các địa phương.

Bộ trưởng cho biết, kinh nghiệm rút ra từ Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội là có những chính sách đặc thù cho hoạt động đổi mới sáng tạo, trong đó có chính sách giảm thuế, kết nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm, phát triển không gian làm việc chung cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư.

Về thu hút nhân tài, Bộ trưởng cho biết đây là điều trăn trở lớn, bởi khi triển khai ở cơ sở thì gặp nhiều khó khăn do quy định của pháp luật về công chức, viên chức, tài chính. Vừa qua, triển khai Nghị quyết 27 về xây dựng đội ngũ tri thức, Bộ được giao xây dựng đề án. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng Bộ sẽ cố gắng để đề án thu hút được những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về làm việc một cách hiệu quả nhất.

Về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, để triển khai các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao một cách hiệu quả, Bộ sẽ sửa Nghị định về khu công nghệ cao để mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua đó có những chính sách, cơ chế đặc thù cho lĩnh vực này. Các bộ, ngành liên quan cũng có sự phối hợp chặt chẽ trong xây dựng nghị định, Bộ trưởng hy vọng nghị định sẽ đi vào cuộc sống, góp phần phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Nguồn/Báo Tin tức

Trả lời