Báo chí là ‘cầu nối’ thông tin quan trọng, hiệu quả giữa Chính phủ, Quốc hội và người dân

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, phóng viên báo Tin tức ghi nhận ý kiến các đại biểu Quốc hội đánh giá về vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với hoạt động của các cơ quan dân cử.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh):

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, thời gian vừa qua, báo chí nói chung rất năng động, bám sát nghị trường để nắm bắt tình hình và phản ánh ý kiến cử tri. Đồng thời, ghi nhận, phản ánh thông tin từ nghị trường để cử tri theo dõi được tình hình thực hiện kiến nghị đã được đại biểu phản ánh.

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, báo chí còn phản ánh thực tiễn đời sống để khi Quốc hội ban hành luật pháp bám sát thực tiễn hơn.

Theo đại biểu Trần Hoàng Ngân, để truyền thông tốt hơn nữa hoạt động của Quốc hội nói riêng và các cơ quan nói chung, các cơ quan báo chí cần đầu tư phương tiện tác nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị tham gia hoạt động báo chí tại nghị trường Quốc hội.

Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam) trao đổi với phóng viên.
Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam) trao đổi với phóng viên.

Đại biểu Trần Văn Khải (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam): Kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước

Theo đại biểu Trần Văn Khải, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp lớn lao vào các cuộc kháng chiến, kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc.

Báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác tuyên truyền các hoạt động Quốc hội đến với cử tri và nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội suốt nhiều năm qua.

Trong vai trò là cầu nối quan trọng, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước, các cơ quan báo chí ngày càng thể hiện xứng đáng là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước.

Báo chí đã chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, góp phần tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội thể chế hóa thông qua các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, báo chí đã phản ánh chân thực, sinh động tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong và ngoài nước tới diễn đàn Quốc hội; đồng thời, là một kênh quan trọng, tin cậy để cử tri giám sát các cơ quan dân cử, các vị đại biểu dân cử.

Theo đại biểu Trần Văn Khải, để báo chí ngày càng phát huy vai trò kênh thông tin kịp thời, đáng tin cậy, đi trước truyền thông mạng xã hội trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, các cơ quan báo chí cần không ngừng làm mới mình, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung bài viết để thu hút sự quan tâm, phản hồi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với những bài viết về xây dựng Đảng nói chung và về các hoạt động của Quốc hội nói riêng. Đồng thời, báo chí cần bám sát thực tiễn đời sống, xây dựng và giữ mối liên hệ thường xuyên, gần gũi với các cấp ủy đảng, với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đánh giá cao vai trò của báo chí trong tham gia các hoạt động nghị trường.
Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đánh giá cao vai trò của báo chí trong tham gia các hoạt động nghị trường.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội): Báo chí cần đăng tải thông tin có trách nhiệm trong bối cảnh bùng nổ thông tin

Đại biểu Nguyễn Anh Trí đánh giá, vai trò của báo chí trong việc tham gia vào các hoạt động nghị trường hết sức to lớn. Tất cả những vấn đề về Luật, quyết định quan trọng của đất nước, thậm chí những vấn đề thuộc về nhân sự, tổ chức… báo chí theo rất sát, tạo ra được xu thế, định hướng. Báo chí cũng góp phần cung cấp cho đại biểu Quốc hội những thông tin chính xác, cập nhật để làm cơ sở thảo luận, đưa ra những quyết định cuối cùng.

Trong thời kỳ công nghệ 4.0 với sự bùng nổ các phương tiện, công nghệ càng “chắp cánh” cho báo chí phát triển, cập nhật, dễ dàng tiếp cận thông tin. Vì vậy, báo chí đang tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong các hoạt động của đất nước bao gồm: Kinh tế, an ninh quốc phòng, chính trị, văn hóa… đặc biệt trong công cuộc chống tham nhũng. Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, trong thời kỳ bùng nổ thông tin, các phương tiện phát triển nhanh, báo chí cần hết sức tỉnh táo chọn lọc thông tin, đăng tải bài viết có trách nhiệm.

Nguồn/Báo Tin tức

Trả lời