Quảng cáo TOP 1

Liên hệ tòa soạn

VietnamEuropa.Eu

Tiếng nói của cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 của CH Czech và châu Âu

Giấy phép xuất bản số: MK CR E 197 18 Bộ Văn hóa CH Sec cấp ngày 10/9/2010.. 

Tổng Biên tập: Lê Ngọc Dung
Địa chỉ: 17 Listupadu 1292 - 29301 Mlada BOLESLAV, CZECH
Điện thoai: +42 0776182299 & +84 0888023666. 
Email: vietnameuropa.cz@gmail.com.. 

Phó TBT: Kim Phung Nguyen, phụ trách khu vực Shenghen.
Điện thoại: +42 0776238488   
Email: nguyenkimphung@seznam.cz  

Phó TBT: Trần Đình Nghiêm, phụ trách khu vực Châu Á- Thái Bình Dương
Điện thoại: +84 0911725666, Email: trannghiem.europa@gmail.com

 

BẢN ĐỒ VĂN PHÒNG TÒA SOẠN